Bygnings undersøgelse og opmålinger

For at lykkedes i arbejdet med bevaringsværdige og fredede bygninger, er det nødvendigt at lave bygningsundersøgelse af bygningen. Registrere og opmåle så der kan udføres korrekt tegningsmateriale.